Lidmaatschap

Bij HPC betaal je een standaard contributie per seizoen afhankelijk van hoeveel uur je zwemt.
Het seizoen loopt van augustus tot augustus.

Contributie per seizoen bedraagt:

1 uur
per week
2-3 uur
per week
4-5 uur
per week
Leden onder de 10 jaar € 205,00 € 265,00 € 300,00
Leden van 10   tot 18 jaar € 215,00 € 275,00 € 310,00
Leden vanaf 18 jaar € 225,00 € 285,00 € 320,00
 • Waterplezier € 145,00
 • Waterplezier combi wedstrijdzwemmen €205,00
 • G-zwemmen is gelijk aan contributie bij 1 x trainen (zie hierboven)
 • Ouderleden € 165,00
 • Ouderleden aangepast zwemmen  € 75,00
 • Niet-actieve leden en donateurs € 25,00


Wat moet je nog meer weten over de contributie bij HPC?

 • Het lidmaatschap geldt voor een heel seizoen.
 • Betaling van de contributie geschiedt door middel van automatische incasso. Met het invullen van het inschrijfformulier geef je toestemming om per seizoen het verschuldigde contributiebedrag in drie termijnen van de vermelde bankrekening af te schrijven. Deze incasso komt automatisch te vervallen na opzegging van het lidmaatschap.
 • Bij inschrijving gedurende het seizoen wordt er een evenredig deel van de contributie berekend.
 • Na de inschrijving en aan het begin van een nieuw seizoen krijg je een contributieoverzicht thuis gestuurd waar precies op staat wanneer er welk termijn wordt afgeschreven.
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni van het lopende seizoen bij het secretariaat (ledenadministratie@hpcheemstede.nl).
 • Bij opzegging gedurende het seizoensjaar wordt geen restitutie verleend.

 

Als je meer wilt weten over zwemmen bij HPC, dan kun je

 • Langskomen bij een training in zwembad Groenendaal. Je mag 4x gratis meedoen om te kijken of het wat voor je is (Waterplezier: 2x).
  Aanmelden voor proefzwemmen (wedstrijdzwemmen) kan via het mailadres: secretaris.hpc@gmail.com
  Aanmelden voor proefzwemmen (waterplezier) kan via het mailadres: icappon@zonnet.nl

Onderstaand aanmeldformulier heeft momenteel een storing. Iedereen die zich in wil schrijven bij HPC kan contact opnemen met de ledenadministratie via het mailadres: ledenadministratie@hpcheemstede.nl

 

 

Aanmelden voor lidmaatschap

Voornaam*
Achternaam*
Geslacht*
Geboortedatum*
Emailadres*
Telefoonnummer*
Straatnaam*
Huisnummer*
Postcode*
Plaatsnaam*
Gewenste sport
Aantal uren per week
Overig lidmaatschap
IBAN Rekeningnummer*
Op naam van*
Extra informatie
Ga akkoord met de voorwaarden

Voorwaarden lidmaatschap formulier

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de tarieven inzake de jaarcontributie, alsmede de wijze van betaling en gaat hiermee akkoord.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni van het lopende seizoen bij het secretariaat (ledenadministratie@hpcheemstede.nl).

Bij opzegging gedurende het seizoensjaar wordt geen restitutie verleend.

U kunt dit formulier ook handmatig versturen naar ledenadministratie@hpcheemstede.nl indien het verzenden mislukt ook al is alles goed ingevuld.