Eerste “tijd-training wedstrijdzwemmen” groot succes!

In een uur werden in een officiële wedstrijdsituatie en een hoog tempo een serie van 4 slagen afgewerkt: vlinder-, rug-, school- en wisselslag. Er werd scherp gelet op de relevante technische onderdelen zoals starten, keren en finishen. De individuele zwemmers kregen van trainers en klokkers direct na hun race feedback over hoe ze het hadden gedaan en wat er beter kan.

Uiteraard zijn alle trainingstijden van de zwemmers genoteerd, welke zullen worden verwerkt en bijgehouden in een Excel-bestand om goed de vorderingen van elke individuele zwemmer te kunnen blijven volgen. De uitslagen van de trainingstijden zullen per omgaande ter informatie ook terug te lezen zijn op de website. Dit blijven natuurlijk wel officieuze tijden en geen wedstrijdtijden, dus belangrijk is op te merken dat dit geen tijden zijn die een rol kunnen spelen bij KNZB wedstrijdeninschrijvingen of -indelingen.

De eerstvolgende data van deze ‘tijd-trainingen’ zijn:

  • maandagavond 23 maart
  • maandagavond 13 april
  • maandagavond 11 mei

Deze eerste tijdtraining heeft bewezen dat met grote individuele en enthousiaste aandacht van trainers en klokkers, de ideale randvoorwaarden worden geschapen voor HPC-wedstrijdzwemmers om hun tijden en techniek te verbeteren. Daarmee is het een welkome aanvulling op het reguliere trainingsaanbod.

Wij hopen dan ook dat van deze tijdtrainingen nog meer gebruik zal worden gemaakt.

We blijven wedstrijdzwemmers van harte uitnodigen om aan deze trainingen deel te nemen!

Bekijk de uitslag hier.

IMG_8447_bew