Aanmelden voor lidmaatschap

Voornaam*
Achternaam*
Geslacht*
Geboortedatum*
Emailadres*
Telefoonnummer*
Straatnaam*
Huisnummer*
Postcode*
Plaatsnaam*
Gewenste sport
Aantal uren per week
Overig lidmaatschap
IBAN Rekeningnummer*
Op naam van*
Extra informatie
Ga akkoord met de voorwaarden

Voorwaarden lidmaatschap formulier

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de tarieven inzake de jaarcontributie, alsmede de wijze van betaling en gaat hiermee akkoord.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni van het lopende seizoen bij het secretariaat (ledenadministratie@hpcheemstede.nl).

Bij opzegging gedurende het seizoensjaar wordt geen restitutie verleend.

U kunt dit formulier ook handmatig versturen naar ledenadministratie@hpcheemstede.nl indien het verzenden mislukt ook al is alles goed ingevuld.