Lidmaatschap

Hier vindt u een overzicht van de contributiegelden voor de verschillende disciplines.

Contributie

Seizoen 2023/2024

Wedstrijdzwemmen – 1 uur  €     242,00
Wedstrijdzwemmen – 2 uur  €     313,50
Wedstrijdzwemmen – 3 of meer uur  €     341,00
Masters  €       88,00
Ouderleden  €     187,00
G-Zwemmen  €     242,00
G-Zwemmen begeleider  €       82,50
Waterplezier  €     165,00
Triathlon – 1 uur (incl. kosten NTB)  €     242,00
Triathlon – 2 uur (incl. kosten NTB)  €     313,50
Waterpolo  €     153,00
Niet-actieve leden en donateurs  €       27,50


Wat moet je nog meer weten over de contributie bij HPC?

 • Aanvragen van het lidmaatschap kan bij de ledenadministratie (ledenadministratie@hpcheemstede.nl).
 • Het lidmaatschap geldt voor een heel seizoen.
 • Betaling van de contributie geschiedt door middel van automatische incasso. Met het invullen van het inschrijfformulier geef je toestemming om per seizoen het verschuldigde contributiebedrag in drie termijnen van de vermelde bankrekening af te schrijven. Deze incasso komt automatisch te vervallen na opzegging van het lidmaatschap.
 • Bij inschrijving gedurende het seizoen wordt er een evenredig deel van de contributie berekend.
 • Na de inschrijving en aan het begin van een nieuw seizoen krijg je een contributieoverzicht thuis gestuurd waar precies op staat wanneer er welk termijn wordt afgeschreven.
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni van het lopende seizoen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@hpcheemstede.nl).
 • Bij opzegging gedurende het seizoensjaar wordt geen restitutie verleend.
 • De contributie voor het Waterplezier is altijd voor 12 maanden. Bij voortijdige opzegging wordt geen restitutie verleend.

 

Als je meer wilt weten over zwemmen bij HPC, dan kun je

 • Langskomen bij een training in zwembad Groenendaal. Je mag 4x gratis meedoen om te kijken of het wat voor je is (Waterplezier: 2x). Wel graag eerst aanmelden!!
  Aanmelden voor proefzwemmen (wedstrijdzwemmen) kan via het mailadres: wedstrijdzwemmen@hpcheemstede.nl
  Aanmelden voor proefzwemmen (waterplezier) kan via het mailadres: NickySlinger@hotmail.com 
 • Hier vind u meer informatie over triatlon

Voor vragen of opmerkingen over de inschrijving bij HPC kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie via het mailadres: ledenadministratie@hpcheemstede.nl