Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen binnen HPC Heemstede zijn er voor de leden van HPC iedereen kan er terecht met vragen, opmerkingen, signalen en/of klachten. De vertrouwenspersoon is een centraal aanspreekpunt om met elkaar voor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft. De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kan men terecht met vragen die men niet makkelijk stelt of waarvan men bang is dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij geldt: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Zonder uitdrukkelijke toestemming zal de vertrouwenspersoon geen inhoudelijke informatie verstrekken over diens gesprekken. Wel informeren de vertrouwenspersonen het bestuur zonodig over de aard van de melding, uiteraard zonder hierbij vertrouwelijke informatie te verstrekken of de anonimiteit van het lid te schaden.

 

De vertrouwenspersonen van HPC zijn:

 

Uiteraard is het ook altijd mogelijk vertrouwelijke zaken met je trainer/coach te bespreken. Indien nodig kunnen zij contact zoeken met het bestuur.